11 December 2012

VIDEO UNTUK HARI INI -- KESAN HUJAN ASID


 

KEJADIAN HUJAN ASID AKAN MEMBAWA PELBAGAI KESAN NEGATIF. BANGUNAN-BANGUNAN AKAN DIHAKIS, AIR SUNGAI TERCEMAR DAN TIDAK SELAMAT UNTUK DIMINUM, MAKANAN KERACUNAN DAN MENYEBABKAN KESIHATAN MANUSIA TERJEJAS.

1 comment: